Ankündigung Sprzedam nowy kodeks karny

Sprzedam nowy kodeks karny

Kein Bild vorhanden
Kodeks postępowania karnego. Strona przedstawia w sposób rozległy aktualny twórczość doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Czytelnik może się zapoznać z dogłębną analizą zagadnień dotyczących: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości dodatkowo składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników także przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w kwestiach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Angebot:

Kontakt: Agata, Jelenia Góra, tel. 6630504319, email: hagata_g953@o2.pl
Datum hinzugefügt: 14-06-2020