Ankündigung Sporządzę najnowsze PPK

Sporządzę najnowsze PPK

Kein Bild vorhanden
Plany kapitałowe będą tworzone przez pracodawców z instytucjami finansowymi, które zostaną dopuszczone do ewidencji PPK. W ewidencji PPK może zostać umieszczone towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Pracodawca w pierwszej kolejności powinien przeprowadzić analizę ofert instytucji finansowych znajdujących się na portalu PPK. Decyzja o wyborze usługodawcy PPK trzeba do pracodawcy, który powinien tego dokonać z reprezentacją pracowników. W sytuacji, kiedy nie dojdzie do porozumienia pomiędzy reprezentacją pracowników a pracodawcą, to pracodawca sam podejmie decyzję, z kim będzie chciał przewodzić PPK. Po wyborze usługodawcy nastąpi zawarcie umów składających się na PPK, tj. umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK. Zakończeniem tworzenia PPK będzie obliczenie i pobranie, a później przekazanie do instytucji finansowej wpłat za wszystkich uczestników PPK u pracodawcy.

Angebot:

Kontakt: Anna, Legnica, tel. 5871761588, email: anna_m1349@gazeta.pl
Datum hinzugefügt: 30-03-2020