Ankündigung Spółka w lkwidacji - pomożemy

Spółka w lkwidacji - pomożemy

Kein Bild vorhanden
Rzetelne i sprawdzone w praktyce rozwiązania przygotowane przez specjalistów biegłych rewidentów. Schematy ewidencji, przykładów dekretacji operacji gospodarczych ujętych w grupy tematyczne związane z pozycjami sprawozdania finansowego, składnikami aktywów i pasywów oraz konkretnymi zdarzeniami gospodarczymi omówiono leasing, wynagrodzenia, podatek odroczony, różnice kursowe, połączenia spółek, kontrakty długoterminowe, utratę wartości aktywów

Angebot:

Kontakt: Tymoteusz, Zawiercie, tel. 7037466809, email: tymoteusz.w1424@gazeta.pl
Datum hinzugefügt: 12-05-2020