Ankündigung Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kancelaria rodzinna - sprawy rodzinne poprowadzi

Kein Bild vorhanden
Zapraszamy do naszej kancelarii. Sytuacja po ustaniu małżeństwa Ustanie tego typu rozdzielności może nastąpić na kilka sposobów. Należą do nich: zawarcie innej umowy małżeńskiej zmieniającej ustrój majątkowy, ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków, promulgacja upadłości jednego z małżonków, separacja orzeczona przez sąd rozwód. Wszystkie te sytuacje aktualizują możliwość wyrównania dorobków, czyli przyrostu wartości majątku jedno małżonka po zawarciu umowy majątkowej. Żeby ustalić, jaki jest dorobek danego małżonka bierze się pod uwagę wartość majątku w dniu ustanowienia rozdzielności i w dniu ustania tego ustroju. Należy pamiętać, że dla swojej ważności ta umowa majątkowa wymaga zawarcia w formie aktu notarialnego! To konstrukcja, która została zaczerpnięta z niemieckiego systemu prawnego. Badając jej praktyczne zastosowanie może ona sprawdzić się doskonale w sytuacji, kiedy jedność z małżonków pracował, a drugi opiekował się dzieckiem czyli prowadzeniem domu.

Angebot:

Kontakt: Stefan, Dębica, tel. 6296354596, email: stefano1585@interia.pl
Datum hinzugefügt: 28-03-2020