Ankündigung Kancelaria kadrowa poprowadzi dokumentację

Kancelaria kadrowa poprowadzi dokumentację

Kein Bild vorhanden
Autorka strony internetowej prezentuje zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, wzbogacając je wieloma praktycznymi przykładami. Czytelnicy strony znajdą tu m.in. omówienie przepisów dotyczących zawierania umowy o pracę, regulaminu ZFŚS w związku z ochroną danych osobowych oraz obowiązujących od początku 2019 r. unormowań wolności zrzeszania się w związkach zawodowych osób pracujących na podstawie umów prawa cywilnego i samozatrudnionych.

Angebot:

Kontakt: Maks, Wodzisław Śląski, tel. 7708738456, email: maks-n1923@o2.pl
Datum hinzugefügt: 02-04-2020