Ankündigung Do sprzedania mam nowe komentarze

Do sprzedania mam nowe komentarze

Kein Bild vorhanden
Komentarz na naszej stronie przeznaczony jest wyjątkowo dla: sędziów i prokuratorów, pełnomocników procesowych – mecenasów i radców prawnych dodatkowo na rzecz notariuszy i komorników sądowych. Będzie on przydatny dla aplikantów wszystkich zawodów prawniczych oraz studentów, a także na rzecz osób poszukujących informacji na temat postępowania cywilnego. W dniu 4.7.2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego dodatkowo niektórych innych ustaw. Nowelizacja mając na uwadze na swoją obszerność i aspekt ma fundamentalne znaczenie na rzecz przebiegu postępowania cywilnego i stanowi największą zmianę procedury cywilnej od nowelizacji, jaka weszła w życie z dniem 3.5.2012 r. Blog odnosi się do fundamentalnych zmian Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, które mają zostać wprowadzone w procedurze cywilnej w celu przyspieszenia i dalszego odformalizowania procedury cywilnej. Program strony www odnosi się zwłaszcza do szerokich zmian procedury dotyczących czynności procesowych profesjonalnych pełnomocników, w tym w szczególności niezwyczajnie istotnych zmian dotyczących postępowania dowodowego, odrębnego postępowania gospodarczego, problematyki nadużycia prawa procesowego, a również licznych zmian w przepisach dotyczących kosztów sądowych. Zapraszam na naszą stronę

Angebot:

Kontakt: Marcelina, Świętochłowice, tel. 6632712083, email: cmarcelina1681@onet.pl
Datum hinzugefügt: 22-03-2020